www.aeroklubpolski.pl
Strona Główna

 
 
Aktualizowano: 02.01.2003 r.
 
 
   
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
   
 

Rekordy Spadochronowe !!!

 

|| Spadochronowe Rekordy Polski || Spadochronowe Rekordy Świata ||

 

W sporcie spadochronowym  zgodnie z Kodeksem Sportowym FAI rejestrowane są następujące rekordy spadochronowe:

 • Klasa G-1-a
  - Indywidualne skoki wysokościowe ( wysokość spadania z amkniętym spadochronem);

 • Klasa G-1-b
  - Indywidualne skoki na celność lądowania - cel o średnicy 0,03 m:
  ˇ w dzień;
  ˇ w nocy.

 • Klasa G-1-c
  - Akrobacja indywidualna

 • Klasa G-2-b
  - Skoki 4-osobowej grupy na celność lądowania - cel o średnicy 0,03 m:
  ˇ w dzień;
  ˇ w nocy.
  - Skoki 8-osobowej grupy na celność lądowania - cel o średnicy 0,03 m:
  ˇ w dzień;
  ˇ w nocy.

 • Klasa G-2-c
  - Akrobacja zespołowa (Relative Work)

 • Klasa G-2-c-1
  - Czas utworzenia 10-osobowej gwiazdy
  ˇ w dzień;
  ˇ w nocy.

 • Klasa G-2-c-2
  - Największa formacja
  ˇ w dzień;
  ˇ w nocy.

 • Klasa G-2-c-3
  - Liczba wykonanych formacji (figur), grupy 4-osobowe
  ˇ w dzień;
  ˇ w nocy

 • Klasa G-2-c-3
  - Liczba wykonanych formacji (figur), grupy 8-osobowe
  ˇ w dzień;
  ˇ w nocy.

 • Klasa G-2-d
  - Skoki piętrowe (Canopy relative Work)

 • Klasa G-2-d-1
  - Liczba figur grupy 4-osobowej

 • Klasa G-2-d-2
  - Liczba figur grupy 8-osobowej

 • Klasa G-2-d-3
  - Największa figura

1. Rekordy na zawodach

 • Rekordy w Celności Lądowania

 • Rekordy w Akrobacji

 • Rekordy w Formacjach w Wolnym Spadaniu /Relative Work/

 • Rekordy w Formacjach na Czaszach /Canopy Relative Work/

2. Rekordy poza zawodami

 • Rekordy w celności Lądowania

 • Rekordy Wysokościowe

 • Rekordy Największej Formacji

Wszystkie próby bicia rekordów muszą być wykonane zgodnie z właściwymi Regulaminami Zawodów. Skład oraz ilość osób w zespole musi być ustalona w Regulaminie Zawodów, za wyjątkiem rekordów wysokościowych i największej formacji. Zmiana warunków w Regulaminach Zawodów np. w czasie pracy czy rozmiarach centra tworzą nową tabelę rekordów. Stare rekordy tracą ważność;

Rekordy na zawodach muszą być oceniane i poświadczane przez Zespół Sędziowski wymagany w Regulaminie Zawodów dla danej konkurencji.

Każdy członek tego Składu Sędziowskiego musi mieć ważną legitymację sędziowską dla poszczególnych konkurencji;

Wykonanie rekordu musi być ocenione i poświadczone przez trzech sędziów, w tym dwóch z nich musi być Spadochronowymi Sędziami FAI.

Do oceny celności lądowania wszyscy sędziowie muszą posiadać ważną legitymację sędziowską w celności lądowania, to samo dotyczy innych konkurencji.

Wszyscy sędziowie /poza Spadochronowymi Sędziami FAI/ oceniający Rekord Świata muszą posiadać przynajmniej uprawnienia Sędziów Krajowych;

Do FAI musi być dostarczona kopia taśmy Video lub fotografia rekordowego skoku za wyjątkiem rekordów w celności lądowania;

Rekordy w największej formacji mogą być ustanowione przez grupy skoczków różnej narodowości;

Rejestracja i poświadczenie zgodnie z Kodeksem Sportowym, Część Ogólna, Rozdział 6;

IPC corocznie opublikuje aktualną listę rekordów świata.

Rekordy na zawodach.

Wszystkie próby rekordowe muszą być ustanowione w czasie objętych programem, liczonych kolejek skoków na Mistrzostwach Świata, Międzynarodowych Zawodach, czy Mistrzostwach Krajowych, jak jest to zdefiniowane w Przepisach Zawodów. Za wyjątkiem Celności Lądowania rekord może być ustanawiany tylko podczas ujętych w programie kolejkach zawodów, na których stosowany jest system sędziowania określony w Regulaminie Zawodów.

3. Rekordy w Celności Lądowania

Rekordem w Celności Lądowania jest końcowy wynik po wszystkich zaliczonych kolejkach w programie zawodów, zgodnie z Regulaminem Zawodów.

W skoku drużynowym rekordem jest końcowy wynik zespołu po wszystkich zaliczonych kolejkach programu zawodów. Program i sposób ustalania wyniku zespołu jest zawarty w Regulaminie Zawodów.

4. Rekordy w Akrobacji Spadochronowej

Rekordem w akrobacji jest wynik uzyskany w jednej wiązance, jak jest to określone w aktualnie ważnym Regulaminie Zawodów.

5. Rekordy w Formacjach w Swobodnym Spadaniu

Rekordem dla najdłuższej sekwencji jest ilość formacji wykonanych w jednej kolejce, zgodnie z aktualnym Regulaminem Zawodów

6. Rekordy w Formacjach na Czaszach

 • Rekordy w Czwórkach Rotacyjnych

 • Rekordem dla Czwórki Rotacyjnej jest ilość stacks/planes wykonanych rotacyjnie,zgodnie z Regulaminem Zawodów.

 • Rekord najdłuższej sekwencji

 • Rekordem dla Najdłuższej Sekwencji jest ilość formacji wykonanych zgodnie Regulaminem Zawodów.

 • Rekord 8-osobowej Szybkiej Formacji
  Rekordem dla tej formacji jest czas, w którym osiem osób wykona w pełnipołączoną ośmioosobową formację czasz, zgodnie z Regulaminem Zawodów.

Wykonanie rekordów.

 

Rekordy w Celności Lądowania:

Rekordem jest liczba lądowań w centrze spadochronowym plus następny wykonany wynik;

W skoku grupowym wykonaniem rekordu jest liczba kolejnych lądowań w centrze spadochronowym całego zespołu plus następny wykonany wynik. Rekord musi być wykonany w całości przez zespół składający się z tych samych czterech zawodników wykonujących rekord;

- Skoki muszą być wykonane w czasie 14 kolejnych dni;

- Skoki rekordowe nie mogą być przerywane przez innego rodzaju skoki;

Rekordy wysokościowe - indywidualne i zespołowe:

Rekordem w skokach wysokościowych jest dystans pokonany w swobodnym spadaniu, mierzony w metrach. rekordy w skokach wysokościowych są ustanowione jeśli dystans pokonany w swobodnym spadaniu jest większy przynajmniej o 2% od poprzedniego rekordu;

Wszystkie próby rekordowe mogą być podejmowane po przejściu badań kontrolnych, które muszą ujmować badania w komorze niskich ciśnień. Badania muszą być przeprowadzone w okresie do 6 miesięcy przed próbą rekordową a świadectwo lekarskie dołączone do dokumentacji rekordu;

Wyposażenie skoczka musi zawierać barograf, który ma być włączony przynajmniej 5 min przed skokiem i zatrzymany nie wcześniej niż 5 minut po wylądowaniu skoczka;

Dystans pokonany w swobodnym spadaniu jest ustalany na podstawie zapisu na taśmie barografu. Przy skoku zespołowym dystans osiągnięty w wolnym spadaniu jest średnim dystansem pokonanym przez wszystkich członków zespołu.;

Minimalna liczba osób w zespole 3, musi być ujęta w dokumentacji rekordu.

Rekordy Największej Formacji

Rekordem dla Największej Formacji jest liczba osób w jednej formacji. Musi być dostarczony wcześniej sędziom jeden egzemplarz planu na piśmie przedstawiający zamierzoną formację i osoby w niej uczestniczące;

Sposób wyskoku dla największej formacji jest taki sam jak dla najdłuższej sekwencji, zgodnie z odpowiednimi Przepisami zawodów. Może być wykorzystany więcej niż jeden statek powietrzny;

SPADOCHRONOWE REKORDY POLSKI

 

Kategoria ogólna - rekordy indywidualne na zawodach

Klasa rekordu

Wynik

Data

Imię nazwisko

Miejsce

G-1-B:

Celność lądowania (średnica centra 3 cm)

6 kolejnych lądowań na centro + 1 cm

22.07.1997

Mikołaj Marczyk

Lublin

G-1-B:

Celność lądowania (średnica centra 5 cm)

13 center

25-28
06.1994

Marek Tarczykowski

Kraków

G-1-C:

Akrobacja indywidualna

6.17 s

22.09.1995

Wojciech Białobrocki

Zielona Góra

 

Kategoria ogólna - rekordy grupowe na zawodach

Klasa rekordu

Wynik

Data

Imię nazwisko

Miejsce

G-2-B:

Celność lądowania w grupie

4-osobowej (średnica centra 3 cm)

8 kolejnych lądowań na centro + 1 cm

24-29
09.1990

Adam OSKROBA,

Marek TARCZYKOWSKI,

Wiesław SKÓRA,

Sławomir RYBACKI

Halle Opin (Niemcy)

 

Kategoria ogólna - rekordy grupowe poza zawodami

Klasa rekordu

Wynik

Data

Imię nazwisko

Miejsce

G-2-A: Skoki wysokościowe (droga przebyta z zamkniętym spadochronem)

6770 m - 3 spadochroniarzy

21.05.1993

Eugeniusz ZIELIŃSKI,

Bolesław DZIECIASZEK,

Borysław DZIECIASZEK

Poznań - Ławica

G-2-A: Skoki wysokościowe (droga przebyta z zamkniętym spadochronem)

6043 m - 4 spadochroniarzy

19.05.1992

Tomasz SIKORA,

Eugeniusz ZIELIŃSKI,

Bolesław DZIECIASZEK,

Borysław DZIECIASZEK

Poznań - Ławica

G-2-A: Skoki wysokościowe (droga przebyta z zamkniętym spadochronem)

5744 m - 5 spadochroniarzy

17.05.1993

Jan MUSIAŁ,

Eugeniusz ZIELIŃSKI,

Janusz GLAZER,

Bolesław DZIECIASZEK,

Borysław DZIECIASZEK

Poznań - Ławica

G-2-A: Skoki wysokościowe (droga przebyta z zamkniętym spadochronem)

5895 m - 6 spadochroniarzy

18.05.1993

Marek WŁOSZCZAK, Eugeniusz ZIELIŃSKI, Mirosław KAŹMIERCZAK, Tomasz SIKORA, Bolesław DZIECIASZEK, Borysław DZIECIASZEK

Poznań - Ławica

G-2-A: Skoki wysokościowe (droga przebyta z zamkniętym spadochronem)

5815 m - 7 spadochroniarzy

21.05.1993

Tadeusz WIATR, Tomasz SIKORA, Janusz GLAZER, Mieczysław HAPOŃSKI, Jan MUSIAŁ, Adam ŚWIĄDER, Mirosław KAŹMIERCZAK,

Poznań - Ławica

G-2-A: Skoki wysokościowe (droga przebyta z zamkniętym spadochronem)

5760 m - 8 spadochroniarzy

22.06.1992

Lidia KOSK, Tomasz SIKORA, Eugeniusz ZIELIŃSKI, Marek WŁOSZCZAK, Tomasz KUCHCIŃSKI, Leszek WIELGOS, Bolesław DZIECIASZEK, Borysław DZIECIASZEK

Oleśnica

G-2-A: Skoki wysokościowe (droga przebyta z zamkniętym spadochronem)

5613 m - 9 spadochroniarzy

20.05.1993

Mirosław KAŹMIERCZAK, Tomasz SIKORA, Mieczysław HAPOŃSKI, Adam ŚWIĄDER, Tadeusz WIATR, Eugeniusz ZIELIŃSKI, Janusz GLAZER, Bolesław DZIECIASZEK, Borysław DZIECIASZEK

Poznań - Ławica

G-2-A: Skoki wysokościowe (droga przebyta z zamkniętym spadochronem)

5383 m - 10 spadochroniarzy

20.05.1993

Edyta GIERCZAK, Mieczysław HAPOŃSKI, Mirosław KAŹMIERCZAK, Tomasz SIKORA, Janusz GLAZER, Adam ŚWIĄDER, Eugeniusz ZIELIŃSKI, Jan MUSIAŁ, Bolesław DZIECIASZEK, Borysław DZIECIASZEK

Poznań - Ławica

G-2-A: Skoki wysokościowe (droga przebyta z zamkniętym spadochronem)

5501 m - 13 spadochroniarzy

02.07.1993

Renata GŁADYSZ, Lidia KOSK, Katarzyna KRZEWSKA, Gabriel BANASIAK, Tomasz SIKORA, Mieczysław HAPOŃSKI, Jędrzej JAXA-ROŻEN, Andrzej STANIAK, Adam ŚWIĄDER, Marek WŁOSZCZAK, Eugeniusz ZIELIŃSKI, Jarosław ŻYWALEWSKI, Borysław DZIECIASZEK

Oleśnica

G-2-C: Akrobacja zespołowa - największa formacja

20 spadochroniarzy

16.10.1991

Jacek KLUS, Sławomir RYBACKI, Adam OSKROBA, Marek TARCZYKOWSKI, Tomasz ŚWIERAD, Marek FOTYGA, Wiesław SKÓRA, Mikołaj MARCZYK, Marcin BIELECKI, Grzegorz ŚWIERAD, Mirosław WOJTANIA, Dariusz KAPELA, Dariusz SZCZEPAŃSKI, Zdzisław CABAN, Mirosław RAPITA, Krzysztof WYPYCH, Maciej ANTKOWIAK, Andrzej LAMCH, Ryszard SOBCZAK, Mariusz PUCHAŁA

Oleśnica

G-2-D: Akrobacja zespołowa na czaszach - największa formacja

9 spadochroniarzy

16.08.1991

Grzegorz GROSICKI,

Jarosław ZWIERZYŃSKI,

Andrzej STANIAK,

Leszek KWIATKOWSKI,

Stanisław PADZIANOWSKI,

Robert CIEŚLIŃSKI,

Roman REJMER,

Marek DURAZIŃSKI,

Dariusz PIĄTKOWSKI

Piastów

 

Kategoria kobieca - rekordy grupowe na zawodach

Klasa rekordu

Wynik

Data

Imię nazwiska

Miejsce

G-2-B: Celność lądowania w grupie 4-osobowej (średnica centra 5 cm)

1 lądowanie na centro + 5 cm

05.06.1989

Dorota PAŁCZYŃSKA,

Agata DĄBROWSKA,

Beata PORĘBSKA,

Monika KALUS

Nowy Targ

 

Kategoria kobieca - rekordy indywidualne poza zawodami

Klasa rekordu

Wynik

Data

Imię nazwisko

Miejsce

G-1-A: Skoki wysokościowe (droga przebyta z zamkniętym spadochronem)

7066 m

21.05.1993

Edyta GIERCZAK

Poznań - Ławica

 
SPADOCHRONOWE REKORDY ŚWIATA

 
 

G-1-a

Indywidualne skoki wysokościowe (wysokość wolnego spadania)

1. Rekord Ogólny - Dzień

Eugene Andreev (ZSRR)24 500 m.

01.11.1962 r. Volsk (ZSRR)

2. Rekord kobiecy - Dzień

Elvira Fomitchewa (ZSRR) 14 800 m.

26.10.1977 r. Odessa (ZSRR)

G-1-b

Indywidualne skoki na celność lądowania, z użyciem centra o średnicy 0,05 m.

1. Rekord Ogólny - Dzień 50 lądowań na dysk

Linger Abdurakhmanov (ZSRR) 19.10.1988 r. Fergana (ZSRR)

2. Rekord Ogólny - Noc 31 lądowań na dysk

Vladimir Buchnev (ZSRR) 22-30.10.1986 r. Fergana (ZSRR)

3. Rekord Kobiecy - Dzień 41 lądowań na dysk

Natalja Philinkova (ZSRR) 19.10.-1.11.1988 r. Fergana (ZSRR)

4. Rekord Kobiecy - Noc

21 lądowań na dysk Inessa Stepanova (ZSRR) 19.10.-1.11.1988 r. Fergana (ZSRR)

G-1-b

Indywidualne skoki na celność lądowania, z użyciem centra o średnicy 0,03 m.

1. Rekord Ogólny - Dzień ( na zawodach) 7 lądowań na dysk, 8 lądowanie 0,01 m.

Paolo Filippini (Włochy) 27.09.1996 r. Bekeszczaba (Węgry)

2. Rekord Kobiecy - Dzień 6 lądowań na dysk, 7 lądowanie 0,01 m.

13.05.1998 r. Marana , Arizona (USA) - Cheryl Stearns

3. Rekord Ogólny - Dzień 14 kolejnych lądowań na dysk

Sergiej Vertiprakhov (Rosja) 27.08.1997 r. Kolomna (Rosja)

G-1-c

Akrobacja indywidualna

1. Rekord Ogólny - na zawodach

Franck Bernahot (Francja) 5,40 s.

08.06.1992 r. Granada (Hiszpania)

2. Rekord kobiecy - na zawodach

Tatiana Oipowa 6,10 s.

19.09.1996 r. Bekeszczaba (Węgry)

G-2-a

Grupowe skoki wysokościowe (wysokość wolnego spadania w grupie)

1. Rekord Ogólny - Dzień 10 skoczków (ZSRR) - 14 780 m.

24.04.1975 r. Astrakhagne (ZSRR)

3. Rekord kobiecy - Dzień 10 kobiet (ZSRR) -14 215 m.

26.10.1977 r. Odessa (ZSRR).

G-2-b

Grupowe skoki na celność lądowania, z użyciem centra o średnicy 0,05 m.

Grupy 4-osobowe

1. Rekord Ogólny - Dzień 11 lądowań na centro , 12 lądowanie 0,06 m.

28.11.1988 r. Fergana (ZSRR)

2. Rekord Ogólny - Noc 9 lądowań na centro , 12 lądowanie 0,06 m.

25 -27.10.1988 r. Fergana (ZSRR)

3. Rekord kobiecy - Dzień 7 lądowań na centro , 8 lądowanie 0,06 m.

20.10.- 01.11.1987 r. Fergana (ZSRR)

4. Rekord kobiecy - Noc 5 lądowań na centro , 12 lądowanie 0,06 m.

23 -27.10.1986 r. Fergana (ZSRR).

Grupy 8-osobowe

1. Rekord Ogólny - Dzień 5 lądowań na centro , 6 lądowanie 0,04 m.

27.- 31.10.1988 r. Fergana (ZSRR)

2. Rekord Ogólny - Noc 5 lądowań na centro , 6 lądowanie 0,06 m.

23 -27.10.1986 r. Fergana (ZSRR)

3. Rekord kobiecy - Dzień 3 lądowania na centro , 4 lądowanie 0,04 m.

29.10.1988 r. Fergana (ZSRR)

4. Rekord kobiecy - Noc 2 lądowania na centro , 3 lądowanie 0,07 m.

20.10 -01.11.1987 r. Fergana (ZSRR)

G-2-c-1

Grupowe skoki na Relative Work - najdłuższa sekwencja

Grupy 4-osobowe

1. Rekord Ogólny - Dzień (Rekord na zawodach)

4 mężczyzn (USA) - 39 formacji

23.09.1999 r., Sebastian, Floryda (USA)

2. Rekord Ogólny - Noc 4 mężczyzn (ZSRR) - 11 formacji

13.10.1981 r. Tealavi (Izrael)

3. Rekord kobiecy - Dzień 4 kobiety (ZSRR) - 19 formacji

08.10.1981 r. Tealavi (Izrael)

4. Rekord kobiecy - Noc 4 kobiety (ZSRR) - 11 formacji

16.10.1980 r. Tealavi (Izrael)

Grupy 8-osobowe

1. Rekord Ogólny - Dzień ( Rekord na zawodach) 8 mężczyzn (USA)

31 formacji 17.09.1997 r., Efes (Turcja)

2. Rekord Ogólny - Noc 8 mężczyzn (ZSRR)

4 formacje 13.10.1981 r.

3. Rekord kobiecy - Dzień 8 kobiet (USA) - 5 formacji

01.03.1980 r. Perris Valley, Kalifornia USA)

4. Rekord kobiecy - Noc 8 kobiet (ZSRR) - 2 formacje

13.10.1981 r. Tealavi Grupy 16-osobowe

5. Rekord Ogólny - Dzień (zespół australijski)

01.10.1998 r. Empuriabrava (Hiszpania).

G-2-c-2

Największa formacja w wolnym spadaniu

1. Rekord Ogólny - Dzień 282 osoby, skład międzynarodowy

16.12.1999 r., Ubon Rahathani (Tajlandia)

2. Rekord Ogólny - Noc 27 osób (USA)

Perris Valley, Kalifornia (USA), 20.09.1980 r.

3. Rekord kobiecy - Dzieńkobiet, skład międzynarodowy

05.09.1999 r., Perris, Kalifornia (USA)

G-2-d-1

Canopy Relative Work, 4-rotacyjna

(ilość rotacji w formacji 4-osobowej, w najkrótszym czasie).

1. Rekord Ogólny (Rosja )- na zawodach 21 rotacji w czasie 117,65 s.

07.08.1999 r. Orel (Rosja)

2. Rekord Kobiecy (USA)

2 rotacje w czasie 103 s.

G-2-d-2

Canopy Relative Work - najdłuższa sekwencja

1. Rekord Kobiecy (USA) - 120,19 s.

Eloy (Arizona - USA), 09.10.1991 r.

G-2-d-3

Canopy Relative Work - czas utworzenia 8-osobowej formacji

1. Rekord Ogólny (USA)

19 rotacji w czasie 117,65 s. - 29,35 (rekord na zawodach)

23.09.1992 r. Anyang (Chiny)

G-2-d-3

Canopy Relative Work - czas utworzenia 8-osobowej formacji( 8-szybka)

1. Rekord Ogólny (Rosja) 24,67 s. (rekord na zawodach)

zespół Rosji 04.07.2000 r. , Immola (Finlandia).

2. Rekord Kobiecy (ZSRR) - (rekord na zawodach) -24,05 s.

16.10.1990 r. Grozni (Rosja)

G-2-d-4

Canopy Relative Work - Największa formacja w Canopy Relative Work

1. Rekord Ogólny (skład międzynarodowy)

53 osoby 06.09.1996 r. Kassel/Galden (Niemcy)

2. Rekord Kobiecy (USA)

25 osób, skład międzynarodowy 17.10.97 r..1999 r., Perris, Kalifornia (USA).

G-2-d

Canopy Relative Work - Najdłuższa sekwencja w Canopy Relative Work

1. Rekord ogólny (na zawodach) 12 figur (Francja)

04.07.2000 r., Immola, Finlandia

Canopy Relative Work - Najdłuższa formacja w Canopy Relative Work

1. Rekord ogólny - 45 skoczków (Zespół Francji)

17.06.1994 r. Pujaut (Francja).

G-1-b

Indywidualne skoki na celność lądowania , z użyciem centra o średnicy 0,05 m.

1. Rekord Ogólny - na zawodach

10 lądowań na dysk, z wynikiem 0,00 Jung SHENG (Chiny)

04.06.1994 r. Chendu (Chiny).

G-1-c

Akrobacja indywidualna

1. Rekord Kobiecy - na zawodach

Cheryl STEARNS (USA) - 6,63 s. 20.06.1994 r. Clewiston , Floryda (USA).

 
   

 
     

Copyright © by Aeroklub Polski 2001 Webmaster

IE 5.0 (800x600 lub 1024x768)