www.aeroklubpolski.pl
Strona Główna

 
 
Aktualizowano: 12.12.2002 r.
 
 
   
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
   
 

Relacje i opinie !!!

 

Warszawa dn. 29 listopada 2004 r.

 

56 POSIEDZENIA MIĘDZYNARODOWEJ KOMISJI SPADOCHRONOWEJIPC - FAIPismo organizacyjno – wykonawcze nr. DS.- 4/ /2004

Dotyczy: przygotowania i przeprowadzenia:

56 POSIEDZENIA MIĘDZYNARODOWEJ KOMISJI SPADOCHRONOWEJIPC - FAI

 

Zgodnie z kalendarzem przedsięwzięć szkoleniowych i sportowych Międzynarodowej Komisji Spadochronowej IPC - FAI oraz Aeroklubu Polskiego na rok 2005, zatwierdzonym przez Zarząd Aeroklubu Polskiego i Polską Konfederację Sportu Aeroklub Polski organizuje, w Centrum Kongresowym Warszawianka, w Jachrance, w terminie 25 - 30 stycznia 2005 r.

 

56 POSIEDZENIE MIĘDZYNARODOWEJ KOMISJI SPADOCHRONOWEJ IPC - FAI.

 

I. W związku z powyższym w skład kierownictwa posiedzenia powołuję:

 1. Lidię Kosk - specjalistę ds. szkolenia spadochronowego w Dziale Szkolenia Aeroklubu Polskiego na Głównego Koordynatora posiedzenia.


  Do jej obowiązków będzie należało przygotowanie i organizacja posiedzenia, zgodnie z ustalonymi na posiedzeniu Międzynarodowej Komisji Spadochronowej IPC-FAI wytycznymi i zasadami organizacji tego typu konferencji.

  Jednocześnie będzie sprawować nadzór nad sprawną, skoordynowaną i planową realizacją założonych celów tego przedsięwzięcia. Zadba o jego właściwe przygotowanie i organizację, zgodnie z opracowanym planem, regulaminem i preliminarzem. Jednocześnie złoży rozliczenie dysponowanych środków finansowych, w terminie 14 dni od daty zakończenia posiedzenia. Będzie odpowiedzialna, zgodnie z Umową  Nr 112/2004 r. pomiędzy Aeroklubem Polskim i Spółką Hotel Warszawianka Centrum Kongresowe za dokonanie wyliczeń oraz zmian w ilości zamawianych noclegów, ilości uczestników na usługę gastronomiczną oraz innych usług wchodzących w zakres działalności Spółki Hotel Warszawianka Centrum Kongresowe.

 2. Barbarę Dobrowolską - specjalistę ds. organizacyjno-szkoleniowych w Dziale Szkolenia Aeroklubu Polskiego na Koordynatora posiedzenia ds. administracyjnych.


  Do jej obowiązków będzie należało sprawdzenie dokumentacji bankowej, organizacja ewentualnych wpłat wpisowego na miejscu. Pomoc w pracach koncepcyjnych i biurowych.

 3. Tomasza Wilka - Koordynatora posiedzenia. ds. obsługi technicznej;

 4. Agnieszkę Kosk - Koordynatora posiedzenia ds. komunikacji.

   

II.Postanowienia ogólne.

 

 1. Wszelkie koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem posiedzenia będą pokryte z wpłat wpisowego oraz z wpłat sponsorów.

 2. Kierownictwo oraz pomocnicy, w zależności od potrzeb, będą korzystać z bezpłatnego zakwaterowania i wyżywienia w Centrum Konferencyjnym w Jachrance

 3. Kierownictwu oraz pomocnikom zostanie wypłacone wynagrodzenie, zgodnie z Umowami zatwierdzonymi przez Sekretarza Generalnego AP.

 4. Aeroklub Polski jako Organizator zabezpieczy:

  • 2 komputery, w tym 1 komputer z drukarką,
  • urządzenie multimedialne oraz kserograf,
  • potrzebne do prac biurowych na posiedzeniu


 5. Aeroklub Polski jako Organizator zabezpieczy 3 samochody osobowe w celu przewozu osób z Dworca Lotniczego i Dworca Kolejowego do Jachranki i z powrotem.

 6. Na konto Komisji Spadochronowej będą wpłacane pieniądze za wpisowe, w wysokości:

   • równowartości 580 USD - za osobę w pokoju dwuosobowym

   • równowartości 770 USD - za osobę w pokoju jednoosobowym

    oraz ewentualne wpłaty za pokój hotelowy przed i po posiedzeniu, w cenach:

   • równowartości 40 USD - za osobę w pokoju dwuosobowym

   • równowartości 80 USD - za osobę w pokoju jednoosobowym

   • równowartości 16 USD - za dodatkowy obiad

   • równowartości 13 USD - za dodatkową kolację

   • równowartości 30 USD - za dodatkowy banki


 7. Główny Koordynator posiedzenia dokona rozliczenia dysponowanych środków finansowych, w terminie 14 dni od daty zakończenia posiedzenia oraz złoży pisemne sprawozdanie z organizacji i przebiegu posiedzenia.

   

 
     

Copyright © by Aeroklub Polski 2001 Webmaster

IE 5.0 (800x600 lub 1024x768)