powrót do strony samolotowej

Szkolenie samolotowe

Szkolenie podstawowe - samolotowe do licencji turystycznej prowadzą aerokluby regionalne. Natomiast zdobycie licencji zawodowej można osiągnąć w ośrodkach szkolenia lotniczego, zgodnie z przepisami JAR. Piloci posiadający licencje turystyczne mogą zdobywać kolejne kwalifikacje lotnicze w jednostkach terenowych i w zależności od zaangażowania w działalność lotniczą i posiadających środków mogą osiągać także niezbędny nalot.

Działalność sportową Aeroklub Polski organizuje na bazie aeroklubów regionalnych. Działalność sportowa obejmuje imprezy międzynarodowe i krajowe oraz obozy szkoleniowe samolotowej nawigacyjnej kadry narodowej, a także szkolenie sportowe młodzieży lotniczej. Aby sprostać stawianym zadaniom Aeroklub Polski zobligowany jest czynić starania o pozyskanie środków finansowych na cele sportowe. Głównym sponsorem wspomagającym działalność AP jest Urząd Kultury Fizycznej i Sportu, który przekazuje na cele sportowe pewne kwoty. Pod pojęciem tym należy rozumieć dofinansowanie SNKN - Seniorów. Natomiast na cele sportowe juniorów przyznane kwoty są daleko nie wystarczające. Piloci, chcąc uczestniczyć w szkoleniu lotniczym - zorganizowanym przez trenera kadry zmuszeni są finansować się sami. Aeroklub Polski posiada utalentowaną młodzież lotniczą, ale z braku odpowiednich środków finansowych nie jest w stanie sfinalizować dwóch pełnych obozów szkoleniowych, a potrzeby są znacznie większe.