powrót do strony modelarskiej

NOWE KLUBY MODELARSKIE
CZŁONKAMI WSPIERAJĄCYMI AEROKLUBU POLSKIEGO

Zarząd Aeroklubu Polskiego, podczas posiedzenia w dniu 14 czerwca 2005 r. w Warszawie przyjął na członków wspierających Aeroklubu Polskiego nowe kluby modelarskie:

1. Uchwałą nr 21/5/XVI/2005 - Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "ODEK" z Mielca z sekcją modelarstwa lotniczego i kosmicznego

2. Uchwała nr 22/5/XVI/2005 - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach z sekcją modelarstwa lotniczego i kosmicznego

3. Uchwała nr 23/5/XVI/2005 - Uczniowski Klub Sportowy "Kopernik" przy Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Grudziądzu z sekcją modelarstwa lotniczego i kosmicznego

Przyjęcie na członka wspierającego Aeroklubu Polskiego umożliwi wymienionym Klubom ubieganie się o nadanie przez Aeroklub Polski, zgodnie z ustawą sejmową o kulturze fizycznej "Licencji Klubu Sportowego" upoważniającej do udziału we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie sportu modelarstwa lotniczego i kosmicznego, w tym między innymi:

* reprezentowania barw klubu we wszystkich zawodach organizowanych w kraju w modelarstwie lotniczym i kosmicznym;

* organizowania zawodów modelarskich o zasięgu ogólnopolskim, po zgłoszeniu i przyjęciu oferty organizacji zawodów przez Zarząd Aeroklubu Polskiego do Kalendarza Sportowego Aeroklubu Polskiego w Modelarstwie Lotniczym i Kosmicznym;

* organizowania otwartych zawodów międzynarodowych FAI, po zgłoszeniu i przyjęciu oferty organizacji zawodów przez Zarząd Aeroklubu Polskiego oraz FAI do Kalendarza Sportowego Międzynarodowej Federacji Lotniczej w Modelarstwie Lotniczym i Kosmicznym.