powrót do strony modelarskiejPrzedsiębiorstwo Usług Rekreacyjno-Szkoleniowych "ProActiv" z siedzibą w Warszawie, działając na mocy zgody Prezesa Polskiej Konfederacji Sportu BOiRS 406/169/2005 uprzejmie ifnormuje, iż w dniach 25.02 - 19.03.2006 r. organizuje kurs INSTRUKTORÓW SPORTU - CZĘŚĆ OGÓLNA.
 
Kurs odbywać się będzie w Warszawie w Gimnazjum nr 73 przy ul. Conrada 6 /Bielany/ systemem weekendowym, terminy zjazdów:
1/ 25-26.02
2/ 04-05.02
3/ 11-12.03
4/ 18-19.03
Warunkiem przystąpienia do szkolenia ogólnego jest posiadanie średniego wykształcenia.
 
Zapisy przyjmuje oraz informacji o szkoleniu udziela dyrektor P.U.R.Sz. "ProActiv" p. Klaudia Ujazdowska tel. 0 502 43 00 33; e-mail kursy@kursy-proactiv.pl.
Więcej szczegółów o placówce i prowadzonych szkoleniach na stronie www.kursy-proactiv.pl