powrót do strony modelarskiej


REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SEKCJI MODELARSKICH AEROKLUBÓW REGIONALNYCH i STOWARZYSZEŃ MODELARSKICH BĘDĄCYCH CZŁONKAMI WSPIERAJĄCYMI AEROKLUBU POLSKIEGO ZA ROK ...

1. PROGRAM
1.1. We współzawodnictwie oceniane będą:
    a. Miejsca zajęte w zawodach.
    b. Organizacja zawodów.
    c. Ilość zawodników z licencją uprawiających sport modelarski.
1.2. System ocen podany jest w pkt. 4.
1.3. Ocenie podlega działalność sportowa prowadzona w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia ... r.
2. ORGANIZATORZY
2.1. Organizatorem współzawodnictwa jest Komisja Modelarska Aeroklubu Polskiego.
2.2. Wyniki oblicza Dział Szkolenia i Sportu w Biurze Zarządu Aeroklubu Polskiego.
3. UCZESTNICY
3.1. We współzawodnictwie udział biorą:
    a. Sekcje modelarstwa lotniczego i kosmicznego aeroklubów regionalnych.
    b. Stowarzyszenia modelarskie będące członkami (wspierającymi) Aeroklubu Polskiego.
3.2. Zaleca się prowadzenie rocznego współzawodnictwa aeroklubom regionalnym / stowarzyszeniom modelarskim dla klubów modelarskich i zainteresowanych szkół.
4. SYSTEM OCEN
4.1. Punkty za miejsca w zawodach i rekordy:
Rodzaj zawodów Punkty za zajęte miejsca
I II III IV V VI
Światowe Igrzyska Lotnicze,
Mistrzostwa Świata, Europy,
Puchar Świata (klasyfikacja końcowa)
1000 800 500 200 150 100
Mistrzostwa Polski,
Puchar Polski (klasyf. końcowa)
200 150 100 50 30 20
Rekord Świata 300
Rekord Polski 100
4.2. Punkty za organizację zawodów:
Lp. Rodzaj zawodów Pkt.
1 Mistrzostwa Świata lub Europy (udział w organizacji) 1000
2 Otwarte zawody międzynarodowe FAI do Pucharu Świata 600
3 Mistrzostwa Polski lub otwarte zawody międzynarodowe FAI 500
4 Ogólnopolskie zawody do Pucharu Polski 200
5 Zawody klubowe, międzyklubowe, regionalne, itp. - ujęte w kalendarzu sportowym aeroklubu regionalnego / stowarzyszenia modelarskiego dla juniorów lub seniorów w konkurencjach posiadających status klas mistrzowskich ("formuła mistrzostw świata") z udziałem minimum 10 zawodników 100

4.3.

Za każdego zawodnika uprawiającego sport modelarski z ważną na dany rok Licencją Sportową Modelarza Lotniczego 2 pkt.

4.4.

Za przesłanie po terminie wyników z zawodów (7 dni po rozegraniu zawodów - decyduje data stempla pocztowego) - brak przyznanych punktów

4.5.

Za nierzetelne wypełnienie rocznego sprawozdania z działalności sekcji modelarskiej - dyskwalifikacja

4.6.

Za przesłanie po terminie rocznego sprawozdania z działalności sekcji modelarskiej (decyduje data stempla pocztowego) (minus) - 500 pkt.
5. WYRÓŻNIENIA
5.1. We współzawodnictwie sekcji modelarskich aeroklubów regionalnych / stowarzyszeń modelarskich przyznane będą za:
I miejsce Puchar Przechodni Wicepremiera Rządu RP i dyplom Aeroklubu Polskiego,
II do VI miejsca dyplomy Aeroklubu Polskiego.