powrót do strony modelarskiej


REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA AEROKLUBóW REGIONALNYCH W POPULARYZACJI SPORTU LOTNICZEGO ZA ROK ...

1. PROGRAM

1.1. We współzawodnictwie oceniane będą:
    a. Organizacja zawodów.
    b. Organizacja konkursów.

1.2. System ocen podany jest w pkt. 4.

1.3. Ocenie podlega działalność prowadzona w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia ... r.

2. ORGANIZATORZY

2.1. Organizatorem współzawodnictwa jest Komisja Wychowania Lotniczego Aeroklubu Polskiego.

2.2. Wyniki oblicza Dział Szkolenia i Sportu w Biurze Zarządu Aeroklubu Polskiego.

3. UCZESTNICY

3.1. We współzawodnictwie udział biorą:
    a. Sekcje modelarstwa lotniczego i kosmicznego aeroklubów regionalnych.

3.2. Zaleca się prowadzenie rocznego współzawodnictwa aeroklubom regionalnym dla klubów modelarskich i zainteresowanych szkół.

4. SYSTEM OCEN

4.1. Punkty za organizację zawodów:

Lp.

Rodzaj zawodów

Pkt.

Mistrzostwa aeroklubu regionalnego

1

„Młodzi Modelarze–Lotnicy na Start” dla juniorów młodszych – za każdego sklasyfikowanego zawodnika

5

2

„Święto Latawca” dla młodzików – za każdego sklasyfikowanego zawodnika

3

3

Zawody balonów na ogrzane powietrze dla młodzików – za każdego sklasyfikowanego zawodnika

3

4

Zawody halowych modeli szybowców dla młodzików – za każdego sklasyfikowanego zawodnika

3

Zawody klubowe, międzyklubowe, regionalne, itp. – ujęte w kalendarzu sportowym aeroklubu regionalnego

5

dla młodzików i juniorów młodszych w konkurencjach wymienionych w pkt. B.4.II.i III. „Systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w modelarstwie” z udziałem min 20 zawodników

50


4.2. Punkty za organizację konkursów:

Lp.

Rodzaj konkursu

Pkt.

1

Konkurs Młodych Artystów na szczeblu aeroklubu regionalnego z udziałem min. 20 uczestników

50

2

Konkurs modeli redukcyjnych na szczeblu aeroklubu regionalnego z udziałem min. 20 uczestników

50

3

Krajowy Konkurs Modeli Redukcyjnych

200


4.3.

Za przesłanie po terminie wyników z imprezy (7 dni po rozegraniu zawodów – decyduje data stempla pocztowego)

- brak przyznanych punktów

5. WYRÓŻNIENIA

We współzawodnictwie aeroklubów regionalnych w popularyzacji sportów lotniczych przyznane będą za:

od I do VI miejsca dyplomy Aeroklubu Polskiego.