powrót do strony modelarskiej


Nowy regulamin w konkurencji modeli swobodnie latających z napędem spalinowym F1P dla juniorów

Zgodnie z decyzją CIAM-FAI z marca 2002 r. konkurencja F1P uzyskała status konkurencji tymczasowej. Zastąpi ona konkurencję F1J na Mistrzostwa Świata i kontynentów dla Juniorów.Przepisy obowiązują od 2003 roku.

Mistrzostwa Europy dla Juniorów (w konkurencji modeli spalinowych) w Polsce w 2003 roku zostaną rozegrane w oparciu o niżej podany regulamin.

Automatycznie dotyczy to wszystkich krajowych zawodów dla juniorów.

3.P . KLASA F1P - MODELE Z NAPĘDEM SPALINOWYM
Podane poniżej przepisy klasy F1P należy stosować łącznie z działem 4b i 4c - częścią 1 i 2 Kodeksu Sportowego FAI.

3.P.1. Definicja
Model z napędem spalinowym to model latający, w którym do napędu służy energia dostarczana przez silnik spalinowy tłokowy, a siła nośna jest wytwarzana przez siły aerodynamiczne działające na płaty nośne nieruchome względem modelu w locie (tzn. powierzchnie, które nie wykonują ruchu obrotowego ani ruchu wahadłowego), a podlegające jedynie zmianom wysklepienia profilu albo kąta nastawienia płata w locie.

3.P.2. Charakterystyka techniczna modeli z napędem spalinowym

3.P.3. Liczba lotów

 1. Każdy zawodnik uprawniony jest do wykonania siedmiu lotów oficjalnych.
 2. Każdy zawodnik uprawniony jest do wykonania jednego lotu oficjalnego w każdej kolejce. Czas trwania kolejek musi być podany wcześniej i nie może być krótszy niż 30 minut i dłuższy niż 90 minut.

3.P.4. Definicja lotu oficjalnego

 1. Czas uzyskany w pierwszej próbie, chyba że próba ta jest nieudana zgodnie z pkt. 3.P.5. (Jeżeli próba jest nieudana z powodu opisanego w pkt. 3.P.5.a i zawodnik nie wykona drugiej próby, wówczas czas uzyskany w pierwszej próbie jest rejestrowany jako czas oficjalny).
 2. Czas uzyskany w drugiej próbie. Jeżeli druga próba jest również nieudana, zgodnie z pkt. 3.P.5., wówczas zawodnik otrzymuje za lot zero punktów.

3.P.5. Definicja nieudanej próby
Próba uznana jest za nieudaną jeżeli model wystartuje i nastąpi przynajmniej jeden z podanych niżej przypadków. Jeżeli zdarzy się to podczas pierwszej próby, wówczas zawodnik ma prawo do wykonania drugiej próby.

 1. Czas lotu jest krótszy niż 20 sekund.
 2. Czas pracy silnika przekroczy 10 sekund od chwili wypuszczenia modelu.
 3. Od modelu oddzieli się jakakolwiek część podczas startu lub lotu.

3.P.6. Powtórzenie próby
Próba może być powtórzona jeżeli model zderzy się z innym modelem w locie lub jeżeli podczas startu model zderzy się z osobą (ale nie z zawodnikiem, który model wypuszcza). Jeżeli model kontynuuje lot w sposób normalny, zawodnik może zażądać uznania lotu za oficjalny, nawet jeżeli żądanie jest zgłoszone pod koniec próby.

3.P.7. Czas trwania lotów
Maksymalny czas lotu oficjalnego wynosi 3 minuty. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych lub problemów z odzyskiwaniem modeli, Jury może zezwolić na zmianę maksymalnego czasu dla danej kolejki. Zmiana ta musi być ogłoszona przed rozpoczęciem kolejki.

3.P.8. Klasyfikacja

 1. Do końcowej klasyfikacji przyjmuje się całkowity czas uzyskany przez zawodnika w siedmiu lotach oficjalnych.
 2. W przypadku remisu, w celu ustalenia lokat indywidualnych, należy wykonać dodatkowe loty dogrywkowe natychmiast po wykonaniu ostatniego lotu w danej konkurencji. Maksymalny czas lotu powinien być zwiększony o 1 minutę w stosunku do czasu w poprzedniej kolejce.

Organizator ustala dziesięciominutowy okres, w ciągu którego wszyscy zawodnicy wykonujący loty dogrywkowe muszą uruchomić silniki i wypuścić modele. W ciągu tych 10 minut zawodnik ma prawo do wykonania drugiej próby, jeżeli pierwsza próba była nieudana zgodnie z pkt. 3.P.5.

3.P.9. Chronometraż

 1. Patrz pkt. B.9., dział 4b.
 2. Pomiar czasu odbywa się od momentu startu do zakończenia lotu.
 3. Czas pracy silnika musi być mierzony przez 2 chronometrażystów elektronicznymi sekundomierzami z odczytem cyfrowym o dokładności pomiaru przynajmniej 1/100 sekundy. Czas pracy silnika jest średnią dwóch zmierzonych czasów, sprowadzoną do 1/10 sekundy w dół.

3.P.10. Liczba pomocników
Zawodnik ma prawo posiadać na linii startu jednego pomocnika (juniora - zgodnie z pkt. B.3.4.a. Kodeksu Sportowego FAI).

3.P.11. Organizacja startów

 1. Start odbywa się z ręki, zawodnik musi pozostawać na ziemi (skok jest dozwolony).
 2. Każdy zawodnik musi osobiście uruchomić silnik i wypuścić model.
 3. Model musi być wypuszczony w odległości nie większej niż 5 metrów od słupka wyznaczającego pozycję startową.