powrót do strony popularyzacji modelarstwa i lotnictwa

WYNIKI KRAJOWEJ EDYCJI KONKURSU MŁODYCH ARTYSTÓW FAI '2005
Temat prac: "OPRACOWANIE PLAKATU LOTNICZEGO - PONAD 100 LAT LOTU CZŁOWIEKA"

Pod patronatem Komisji Wychowania Lotniczego Aeroklubu Polskiego odbyła się krajowa edycja Konkursu Młodych Artystów 2005 według regulaminu ogłoszonego przez Międzynarodową Komisję Edukacji Lotniczej FAI.

W rezultacie ogłoszonego konkursu aerokluby przeprowadziły eliminacje regionalne i przesłały najlepsze prace do Biura Zarządu Aeroklubu Polskiego.

Zgodnie z regulaminem, do konkursu przystąpiły dzieci i młodzież w trzech grupach wiekowych: od 6 do 9 lat, od 10 do 13 i od 14 do 17 lat.

W dniu 30 kwietnia b.r Komisja konkursowa, składająca się z członków Komisji Wychowania Lotniczego, Komisji Modelarskiej Aeroklubu Polskiego oraz znanych instruktorów modelarstwa, zapoznała się z nadesłanymi pracami i wytypowała w każdej grupie wiekowej po 3 najlepsze.

W edycji krajowej konkursu laureatami zostali:

W grupie wiekowej 6 - 9 lat:

1. Aleksandra Wojciechowska (Aer. Ziemi Lubuskiej) ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Zielonej Górze
2. Cezary Nagórski (Aer. Warszawski) ze Szkoły Podstawowej nr 234 w Warszawie
3. Marlena Tang (Aer. Warszawski) ze Szkoły Podstawowej nr 234 w Warszawie

W grupie wiekowej 10 - 13 lat:

1. Julia Piotrkiewicz (Aer. Włocławski) z Publicznej Szkoły Podstawowej w Maliszewie
2. Katarzyna Bugiel (Aer. Stalowowolski) z Zespołu Szkół - Gimnazjum w Kamieniu
3. Justyna Daczkowska (Aer. Włocławski) z Publicznego Gimnazjum w Lubrańcu

W grupie wiekowej 14 - 17 lat:

1. Anna Ciechanowicz (Aer. Ziemi Lubuskiej) ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Zielonej Górze
2. Małgorzata Wiewiórka (Aer. Siedlecki) z Międzyszkolnej Świetlicy Młodzieżowej "Szóstka" w Siedlcach
3. Karolina Radlińska (Aer. Wrocławski) z Publicznego Gimnazjum w Kikole

Wyróżnione prace, zostały przesłane przez Aeroklub Polski do biura organizacyjnego FAI w Lozannie w Szwajcarii, gdzie wezmą udział w konkursie międzynarodowym.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej FAI http://www.fai.org/education/contest/artists/

Do udziału w tegorocznej Krajowej Edycji Konkursu prace dzieci nadesłały następujące aerokluby regionalne i stowarzyszenia modelarskie:

1. Aeroklub Bydgoski
2. Aeroklub Lubelski
3. Aeroklub Podkarpacki
4. Aeroklub ROW Rybnik
5. Aeroklub Siedlecki
6. Aeroklub Stalowowolski
7. Aeroklub Śląski
8. Aeroklub Warszawski
9. Aeroklub Włocławski
10. Aeroklub Ziemi Lubuskiej
11. Stowarzyszenie Modelarzy Opolszczyzny "Feniks" w Brzegu