powrót

WYKAZ ZAWODÓW ROZGRYWANYCH W SPORCIE MODELARSKIM

1. KONKURENCJE I ZAWODY DLA SENIORÓW

LpKonkurencjeRodzaj rozgrywanych zawodów
Kategoria modeli swobodnie lataj±cych - F1
1F1A - modele szybowcówPPMPME
2F1B - modele z napędem gumowymPPMPME
3F1C - modele z napędem spalinowymPPMPME
4F1D - modele halowe z napędem gumowym
MP
ME
5F1E - modele szybowców sterowanych mechanicznie do lotów na zboczuPPMPME
Kategoria modeli na uwięzi - F2
6F2A - modele prędko¶ciowe
MPME
7F2B - modele akrobacyjnePPMPME
8F2C - modele wy¶cigowe
MPME
9F2D - modele do walki powietrznej
MPME
Kategorie modeli zdalnie sterowanych - F3, F5 i F6
10F3A - modele akrobacyjnePP /*MP
ME
11F3B - modele szybowcówPPMPME
12F3C - modele ¶migłowcówPP /*MP
ME
13F3D - modele wy¶cigowe


ME
14F3J - modele szybowców termicznychPPMPME
15F5B - modele motoszybowców z napędem elektrycznymPPMPME
16F5D - modele wy¶cigowe z napędem elektrycznymPPMPME
17F6A - modele samolotów do artystycznej akrobacji
MP


¦IL
18F6B - modele halowe “Aero Musicals"
MP


¦IL
19F6C - modele ¶migłowców do artystycznej akrobacji
MP


¦IL
20F6D - modele z napędem elektrycznym wyrzucane z ręki
MP


¦IL
Kategoria lataj±cych makiet samolotów - F4
21F4B - makiety samolotów na uwięziPPMP
ME
22F4C - makiety samolotów zdalnie sterowanePPMP
ME
Kategoria modeli kosmicznych - S
23S1B - rakiety wysoko¶ciowe
MP
ME
24S3A - rakiety czsowe ze spadochronem
MP
ME
25S4A - rakietoplanyPPMPME
26S5C - makiety wysoko¶ciowe
MP
ME
27S6A - rakiety czasowe z ta¶m±PPMPME
28S7 - makietyPPMPME
29S8E/P - rakietoplany zdalnie sterowanePPMPME
30S9A - rakiety czasowe z opadaniem wirowymPPMPME

2. KONKURENCJE I ZAWODY DLA JUNIORÓW (do lat 18)

LpKonkurencjaRodzaj rozgrywanych zawodów
Kategoria modeli swobodnie lataj±cych - F1
1F1A - modele szybowcówPPMPME
2F1B - modele z napędem gumowym
MP
ME
3F1P - modele z napędem spalinowymPPPP
ME
4F1D - modele halowe z napędem gumowym
MP
ME
5F1E - modele szybowców sterowanych mechanicznie do lotów na zboczuPPMPME
Kategoria modeli na uwięzi - F2
6F2A - modele prędko¶ciowe
MP
ME
7F2B - modele akrobacyjne
MP
ME
8F2C - modele wy¶cigowe
MP
ME
9F2D - modele do walki powietrznej
MP
ME
Kategoria modeli zdalnie sterowanych - F3
10F3A-klub - modele akrobacyjne
MP


11F3B - modele szybowców
MP


12F3J - modele szybowców termicznych
MP
ME
Kategoria lataj±cych makiet samolotów - F4
13F4B - makiety samolotów na uwięzi
MP


Kategoria modeli kosmicznych - S
14S1A - rakiety wysoko¶ciowe
MP
ME
15S3A - rakiety czasowe ze spadochronem
MP
ME
16S4A - rakietoplany
MP
ME
17S5B - makiety wysoko¶ciowe
MP
ME
18S6A - rakiety czasowe z ta¶m±
MP
ME
19S7 - makiety
MP
ME
20S8D - rakietoplany zdalnie sterowane
MP
ME
21S9A - rakiety czasowe z opadaniem wirowym
MP
ME

3. KONKURENCJE I ZAWODY DLA JUNIORÓW MŁODSZYCH (do lat 16)

LpKonkurencjaRodzaj rozgrywanych zawodów
1F1L(EZB) - modele halowe z napędem gumowymMAR/SM
MP
2F1H - modele szybowców swobodnie lataj±cych formuły A-1MAR/SMPPMP
3F1G - modele swobodnie lataj±ce z napędem gumowym for. Coupe d’HiverMAR/SMPPMP
4F1K - modele swobodnie lataj±ce z silnikami na gaz CO2MAR/SMPP
5F2A/M - modele prędko¶ciowe na uwięziMAR/SM
MP
6F2B/M - modele akrobacyjne na uwięziMAR/SM
MP
7F2C/M - modele wy¶cigowe na uwięziMAR/SM

8F2D/M - modele na uwięzi do walki powietrznejMAR/SM

9F3J/M - modele szybowców termicznych zdalnie sterowaneMAR/SM
MP
10F4S - modele sylwetkowe na uwięziMAR/SM
MP
11S6A - modele rakiet czasowych ze spadochronemMAR/SM

4. KONKURENCJE I ZAWODY DLA MŁODZIKÓW (do lat 14)

LpKonkurencjaRodzaj rozgrywanych zawodów
1FLP - latawce płaskieMKMiSzMAR/SMMP
2FLS - latawce skrzynkoweMKMiSzMAR/SMMP
3FB - modele balonów na ogrzane powietrzeMKMiSzMAR/SMMP
4F1N - halowe modele szybowcówMKMiSzMAR/SMMP
5F1A/M - modele szybowców swobodnie lataj±cych "Jaskółka"
MAR/SM
6S6A - modele rakiet czasowych z ta¶m±
MAR/SM

Obja¶nienia skrótów:
MKMiSz- Mistrzostwa Klubów Modelarskich i zainteresowanych Szkół (klasyfikacja indywidualna)
MAR/SM- Mistrzostwa Aeroklubów Regionalnych i Stowarzyszeń Modelarskich będ±cych członkiem wspieraj±cym Aeroklub Polski (klasyfikacja indywidualna i drużynowa klubów modelarskich)
PP- Puchary Polski (klasyfikacja indywidualna) /*organizowane s± także Puchary Polski w konkurencjach F3A - klub i F3C -klub
MP- Mistrzostwa Polski (klasyfikacja indywidualna)
P¦- Puchary ¦wiata - rozgrywane s± co roku (klasyfikacja indywidualna)
ME- Mistrzostwa Europy - rozgrywane s± co 2 lata naprzemian z M¦ (klasyfikacja indywidualna i drużynowa)
M¦- Mistrzostwa ¦wiata - rozgrywane s± co 2 lata naprzemian z ME (klasyfikacja indywidualna i drużynowa)
¦IL- ¦wiatowe Igrzyska Lotnicze (klasyfikacja indywidualna idrużynowa)

Zgodnie z Kodeksem Sportowym FAI w Mistrzostwach ¦wiata i Europy oraz ¦wiatowych Igrzyskach Lotniczych, każdy uczestnicz±cy kraj możewystawić w każdej konkurencji reprezentację składaj±c± się maksymalnie z 3 zawodników (w konkurencjach modeli na uwięzi dla juniorów po 1 zawodniku) posiadaj±cych Licencje Sportowe FAI. Klasyfikacja zespołowa prowadzona jest w oparciu o wyniki uzyskane przez 3 zawodników w danej konkurencji. Zawody międzynarodowe zaliczane do Pucharów ¦wiata organizowane s± jako otwarte, dla posiadaczy Licencji Sportowych FAI. W mistrzostwach Polski oraz Pucharach Polski dla seniorów, juniorów i juniorów młodszych zawodnicy musz± posiadać Licencję Sportow± Aeroklubu Polskiego.