powrót do strony modelarskiej


okładka

KODEKS SPORTOWY FAI
Fédération Aéronautique Internationale

KODEKS SPORTOWY
DZIAŁ 4 SPORTOWE MODELARSTWO LOTNICZE I KOSMICZNE
WAŻNY NA LATA 2001 - 2004

MODELARZE, ZAWODNICY,
INSTRUKTORZY MODELARSTWA,
SEKCJE MODELARKIE AEROKLUBÓW REGIONALNYCH,
STOWARZYSZENIA MODELARSKIE,
KLUBY MODELARSKIE !!!

Nakładem Działu Szkolenia i Sportu w Biurze ZarząduAeroklubu Polskiego ukazała się książka p.t.: "Zawody Modeli Lotniczych i Kosmicznych, Przepisy, Regulaminy, Organizacja", zawierająca:
aktualne przepisy Kodeksu Sportowego FAIobowiązującego na lata 2001 - 2004,
System współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w modelarstwie lotniczym i kosmicznym Aeroklubu Polskiego, w tym regulaminy zawodów we wszystkich konkurencjach dla młodzików i juniorów młodszych,
wybrane przepisy Ministerstwa Edukacji Narodowej, Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu oraz Aeroklubu Polskiego normujące działalność modelarską, w tym nowe regulaminy dotyczące przyznawania licencji modelarskich FAI i Aeroklubu Polskiego, uprawnień sędziego oraz klas i odznak sportowych,
ponad 100 barwnych fotografii przedstawiających wszystkie klasy modeli oraz czołowych zawodników polskich, którzy w ostatnich latach zdobyli medale w mistrzostwach świata i Europy oraz PucharachŚwiata.
Książka o objętości 440 stron zawiera kolorową, sztywną okładkę.
Spis treści książki podany został tutaj.
Miło nam poinformować, że dzięki zabiegom Działu Szkolenia i Sportu, pozyskany został sponsor, któregowsparcie finansowe pozwoliło na obniżenie ceny książki ze 100 zł na 50 zł (brutto) za 1egzemplarz.
Książkę można nabyć po przesłaniu należności na konto modelarskie:
Aeroklub Polski
PBK S.A. XIII Oddział w Warszawie, ul. Krucza 24/26, 00-950 Warszawa,
Nr konta: 11101053-411050000690
z zaznaczeniem tytułu wpłaty: "Opłata za Kodeks Sportowy FAI"
Kopię przekazu prosimy przesłać pocztą na adres:
Aeroklub Polski (sekcja modelarska), 00-071 Warszawa, ul. KrakowskiePrzedmieście 55
lub faxem: (0-prefiks-22) 826-63-33.

Książka zostanie przesłana na adres zamawiającego po otrzymaniu należności i kopii przekazu.

Spis treści książki