..::..
jak zbudować latawiec płaski FLP?
jak zbudować model balonu FB?
jak zbudować halowy model szybowca F1N?
wyniki zawodów 2004
przepisy techniczne zawodów dla młodzików

SPORT WSZYSTKICH DZIECI

We współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci Aeroklub Polski, aerokluby regionalne i stowarzyszenia modelarskie zorganizowały i przeprowadziły w 2004 roku następujące przedsięwzięcia:

Cykliczne imprezy sportowe o charakterze masowym dla młodzików i juniorów młodszych w konkurencjach modeli przewidzianych dla tych grup wiekowych "Systemem współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w modelarstwie lotniczym i kosmicznym:
- 35. Zawody "Młodzi Modelarze-Lotnicy na Start" - Mistrzostwa Aeroklubów Regionalnych i Mistrzostwa Klubów dla Juniorów Młodszych - 26 imprez z udziałem 1309 zawodników,
- Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych z udziałem 167 zawodników.
- 17. "Festiwal Modeli Balonów na Ogrzane Powietrze" - Mistrzostwa Aeroklubów Regionalnych i Mistrzostwa Klubów dla Młodzików - 34 imprezy z udziałem 1204 zawodników,
- Mistrzostwa Polski Młodzików Modeli Balonów na Ogrzane Powietrze w konkurencji FB, z udziałem 96 zawodników,
- Zawody Modeli Halowych - Mistrzostwa Aeroklubów Regionalnych i Mistrzostwa Klubów dla Młodzików - 56 imprez z udziałem 2590 zawodników,
- Mistrzostwa Polski Młodzików Modeli Halowych z udziałem 48 zawodników,
- 42. "Święto Latawca" - Mistrzostwa Aeroklubów Regionalnych i Mistrzostwa Klubów dla Młodzików - 38 imprez z udziałem 1488 zawodników,
- Mistrzostwa Polski Młodzików w konkurencji latawców płaskich i skrzynkowych z udziałem 48 zawodników,
Łącznie zorganizowano 158 imprez z udziałem 6950 młodzików i juniorów młodszych
. Zestawienia opracowano na podstawie sprawozdań przysłanych do Biura ZAP do dnia 30.12.2004r.
Uwaga:
w kolumnie MARiSM obok liczby zawodników startujących w mistrzostwach aeroklubów regionalnych i stowarzyszeń modelarskich podano w nawiasach liczbę zawodników uczestniczących w mistrzostwach klubów modelarskich i szkół.
-Kurs organizatorów i animatorów sportu w modelarstwie lotniczym, który odbędzie się w grudniu br. przy współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, i w którym weźmie udział około 60 nauczycieli i instruktorów pracujących lub zamierzających podjąć pracę z dziećmi w klubach modelarskich i uczniowskich klubach sportowych.
-Zakup sprzętu w postaci zestawów materiałowych do budowy modeli latających (szybowców F1A/M, F1H, F1N, balonów FB, latawców płaskich i skrzynkowych oraz rakiet z taśmą S6A) dla sekcji modelarskich aeroklubów regionalnych i stowarzyszeń modelarskich, które biorą udział w programie Sport Wszystkich Dzieci.