powrót do strony mikrolotowej i motolotniowej

Szkolenia

Informacje na temat szkolenia mikrolotowego w biurach aeroklubów regionalnych oraz w biurze Zarządu Głównego A.P.