powrót do strony mikrolotowej i motolotniowej

Skład komisji mikrolotowej

Przewodniczący - Jacek Kibiński

Sekretarz - Agnieszka Łuczyńska

Trener kadry mikrolotowej - Krzysztof Jurkiewicz

Członkowie:
Mirosław Rodzewicz
Karol Kubit
Alojzy Dernach
Zbigniew Kędziora
Stanisław Nowakowski
Roman Górecki
Władysław Tocki
Henryk Orwat