powrót
do
www.aeroklubpolski.pl

Komunikat nr 1
Komisji ds. zmiany statutu i przekształcenia Aeroklubu Polskiego
w związek stowarzyszeń
(plik PDF 83k)


Załacznik nr 1
Projekt nowelizacji Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989
Prawo o stowarzyszeniach.
(plik PDF 44k)


Załacznik 2a
Aeroklub Polski – rodowód organizacyjny
(plik PDF 92k)


Załacznik nr 3
Projekt harmonogramu procesu przekształcenia AP
(plik PDF 47k)