powrót do strony akrobacji

Kodeksy i regulaminy.

Zawody w akrobacji lotniczej prowadzone są w oparciu o międzynarodowy regulamin przeprowadzania zawodów w akrobacji lotniczej. Opracowany przez Komisje Akrobacji Lotniczej (CIVA) Międzynarodowej Federacji Lotniczej (FAI).