powrót do strony współzawodnictwa

załącznik nr 3

Regulamin współzawodnictwa aeroklubów regionalnych
w popularyzacji sportów lotniczych
za rok 2001

1. PROGRAM
1.1. We współzawodnictwie oceniane będą:
a. Organizacja zawodów.
b. Organizacja konkursów.
1.2. System ocen podany jest w pkt. 4.
1.3. Ocenie podlega działalność prowadzona w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r.

2. ORGANIZATORZY
2.1. Organizatorem współzawodnictwa jest Komisja Wychowania Lotniczego Aeroklubu Polskiego.
2.2. Wyniki oblicza Dział Szkolenia i Sportu w Biurze Zarządu Aeroklubu Polskiego.

3. UCZESTNICY
3.1. We współzawodnictwie udział biorą:
a. Sekcje modelarstwa lotniczego i kosmicznego aeroklubów regionalnych.
3.2. Zaleca się prowadzenie rocznego współzawodnictwa aeroklubom regionalnym dla klubów modelarskich i zainteresowanych szkół.

4. SYSTEM OCEN

4.1. Punkty za organizację zawodów:

Lp.Rodzaj zawodówPkt.
Mistrzostwa aeroklubu regionalnego
1"Młodzi Modelarze-Lotnicy na Start" dla juniorów młodszych - za każdego sklasyfikowanego zawodnika5
2"Święto Latawca" dla młodzików - za każdego sklasyfikowanego zawodnika3
3Zawody balonów na ogrzane powietrze dla młodzików - za każdego sklasyfikowanego zawodnika3
4Zawody halowych modeli szybowców dla młodzików - za każdego sklasyfikowanego zawodnika3
Zawody klubowe, międzyklubowe, regionalne, itp. - ujęte w kalendarzu sportowym aeroklubu regionalnego
5dla młodzików i juniorów młodszych w konkurencjach wymienionych w pkt. B.4.II.i III. "Systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w modelarstwie" z udziałem min 20 zawodników50

4.2. Punkty za organizację konkursów:

Lp.Rodzaj konkursuPkt.
1Konkurs Młodych Artystów na szczeblu aeroklubu regionalnego z udziałem min. 20 uczestników50
2Konkurs modeli redukcyjnych na szczeblu aeroklubu regionalnego z udziałem min. 20 uczestników50
3Krajowy Konkurs Modeli Redukcyjnych200

4.3. Za przesłanie po terminie wyników z imprezy (7 dni po rozegraniu zawodów - decyduje data stempla pocztowego) - brak przyznanych punktów

5. WYRÓŻNIENIA
We współzawodnictwie aeroklubów regionalnych w popularyzacji sportów lotniczych przyznane będą za: od I do VI miejsca dyplomy Aeroklubu Polskiego.