powrót do strony współzawodnictwa

załącznik nr 2

Regulamin współzawodnictwa sportowego
sekcji modelarskich aeroklubów regionalnych i stowarzyszeń modelarskich będących członkami wspierającymi Aeroklubu Polskiego za rok 2001

1. PROGRAM
1.1. We współzawodnictwie oceniane będą:
a. Miejsca zajęte w zawodach.
b. Organizacja zawodów.
c. Ilość zawodników z licencją uprawiających sport modelarski.
1.2. System ocen podany jest w pkt. 4.
1.3. Ocenie podlega działalność sportowa prowadzona w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r.

2. ORGANIZATORZY
2.1. Organizatorem współzawodnictwa jest Komisja Modelarska Aeroklubu Polskiego.
2.2. Wyniki oblicza Dział Szkolenia i Sportu w Biurze Zarządu Aeroklubu Polskiego.

3. UCZESTNICY
3.1. We współzawodnictwie udział biorą:
a. Sekcje modelarstwa lotniczego i kosmicznego aeroklubów regionalnych.
b. Stowarzyszenia modelarskie będące członkami (wspierającymi) Aeroklubu Polskiego.
3.2. Zaleca się prowadzenie rocznego współzawodnictwa aeroklubom regionalnym / stowarzyszeniom modelarskim dla klubów modelarskich i zainteresowanych szkół.

4. SYSTEM OCEN
4.1. Punkty za miejsca w zawodach i rekordy:

Rodzaj zawodówPunkty za zajęte miejsca
IIIIIIIVVVI
Światowe Igrzyska Lotnicze, Mistrzostwa Świata, Europy, Puchar Świata (klasyfikacja końcowa)1000800500200150100
Mistrzostwa Polski, Puchar Polski (klasyf. końcowa)200150100503020
Rekord Świata300
Rekord Polski100

4.2. Punkty za organizację zawodów:

Lp.Rodzaj zawodówPkt.
1Mistrzostwa Świata lub Europy (udział w organizacji)1000
2Otwarte zawody międzynarodowe FAI do Pucharu Świata600
3Mistrzostwa Polski lub otwarte zawody międzynarodowe FAI500
4Ogólnopolskie zawody do Pucharu Polski200
5Zawody klubowe, międzyklubowe, regionalne, itp. - ujęte w kalendarzu sportowym aeroklubu regionalnego / stowarzyszenia modelarskiego dla juniorów lub seniorów w konkurencjach posiadających status klas mistrzowskich ("formuła mistrzostw świata") z udziałem minimum 10 zawodników100

4.3.Za każdego zawodnika uprawiającego sport modelarski z ważną na dany rok Licencją Sportową Modelarza Lotniczego2 pkt.
4.4.Za przesłanie po terminie wyników z zawodów (7 dni po rozegraniu zawodów - decyduje data stempla pocztowego)- brak przyznanych punktów
4.5.Za nierzetelne wypełnienie rocznego sprawozdania z działalności sekcji modelarskiej- dyskwalifikacja
4.6.Za przesłanie po terminie rocznego sprawozdania z działalności sekcji modelarskiej (decyduje data stempla pocztowego)(minus) - 500 pkt.

5.WYRÓŻNIENIA
5.1. We współzawodnictwie sekcji modelarskich aeroklubów regionalnych / stowarzyszeń modelarskich przyznane będą za:
I miejsce Puchar Przechodni Wicepremiera Rządu RP i dyplom Aeroklubu Polskiego,
II do VI miejsca dyplomy Aeroklubu Polskiego.