powrót do strony współzawodnictwa

załącznik nr 1

Regulamin współzawodnictwa sportowego sekcji
.............................................
aeroklubów regionalnych za rok 2001

1. PROGRAM
1.1. We współzawodnictwie oceniane będą:
a. Miejsca zajęte w zawodach.
b. Organizacja zawodów.
c. Liczba zawodników uczestniczących w zawodach
1.2. System ocen podany jest w pkt. 4.
1.3. Ocenie podlega działalność sportowa prowadzona w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r.

2. ORGANIZATORZY
2.1. Organizatorem współzawodnictwa jest Biuro Zarządu Aeroklubu Polskiego.
2.2. Wyniki oblicza Dział Szkolenia i Sportu w Biurze Zarządu Aeroklubu Polskiego.

3. UCZESTNICY
3.1. We współzawodnictwie udział biorą sekcje specjalnościowe aeroklubów regionalnych.

4. SYSTEM OCEN
4.1. Punkty za miejsca w zawodach i rekordy:

Rodzaj zawodówPunkty za zajęte miejsca
IIIIIIIVVVI
Mistrzostwa Świata, Europy, Puchar Świata1000800500200150100
Mistrzostwa Polski 500450400300200100
Puchar Polski500450400300200100
Rekord Świata1000
Rekord Polski500

4.2. Punkty za organizację zawodów:

Lp.Rodzaj zawodówPkt.
1Mistrzostwa Świata lub Europy (udział w organizacji)1500
2Otwarte zawody międzynarodowe FAI1000
3Mistrzostwa Polski750
4Ogólnopolskie zawody umieszczone w Kalendarzu Sportowym Aeroklubu Polskiego400

4.3. Za nierzetelne wypełnienie rocznego sprawozdania z działalności sekcji___________________dyskwalifikacja
4.4. Za przesłanie po terminie sprawozdania ( decyduje data stempla pocztowego)______________brak przyznanych punktów
4.5. Punkty za udział zawodnika w poszczególnych kategoriach zawodów

Lp.Rodzaj zawodówPkt.
1Igrzyska Lotnicze150
2Mistrzostwa Świata 100
3Mistrzostwa Europy75
4Mistrzostwa Polski10
5Ogólnopolskie zawody umieszczone w Kalendarzu Sportowym Aeroklubu Polskiego5

4.6. Punkty za członka Kadry Narodowej

Lp.Rodzaj Kadry NarodowejPkt.
1Kadra Narodowa Aeroklubu Polskiego30
2Kadra Juniorów Aeroklubu Polskiego15

5.WYRÓŻNIENIA
*We współzawodnictwie sekcji specjalnościowych aeroklubów regionalnych przyznane będą za:
miejsca od I do VI - dyplomy Aeroklubu Polskiego.
*Komisja Specjalnościowa Aeroklubu Polskiego może przyznać inne nagrody.
6. Powyższy regulamin będzie stosowany przy opracowaniu współzawodnictwa sportowego sekcji
aeroklubów regionalnych, o ile komisja specjalnościowa Aeroklubu Polskiego nie ustali innego dla danej dyscypliny sportu lotniczego, zgodnie z pkt. 4.1. Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego Aeroklubów Regionalnych.