powrót do strony współzawodnictwa

Regulamin współzawodnictwa sportowego aeroklubów regionalnych
przyjęty Uchwałą Zarządu Aeroklubu Polskiego Nr 325/7/XIV/01 z dn. 30.05.2001r.

1. CEL
1.1. Uaktywnienie działalności aeroklubów regionalnych we wszystkich dyscyplinach sportów lotniczych.
1.2. Całoroczna ocena działalności sportowej aeroklubów regionalnych.

2. PROGRAM
2.1. Ocena obejmuje działalność sportową prowadzoną przez aerokluby regionalne w następujących dyscyplinach sportów lotniczych:
a. Akrobacja lotnicza - szybowcowa i samolotowa
b. Sport balonowy
c. Sport lotniowy
d. Sport mikrolotowy
e. Sportowe modelarstwo lotnicze i kosmiczne
f. Sport paralotniowy
g. Sport samolotowy
h. Sport spadochronowy
i. Sport szybowcowy
j. Popularyzacja sportów lotniczych
2.2. Ocena będzie uzyskiwana dwuetapowo:
a. Etap I obejmuje ocenę działalności sekcji specjalnościowych aeroklubu regionalnego w dyscyplinach sportów lotniczych wymienionych w pkt. 2.1.
b. Etap II obejmuje ocenę łączną aeroklubu regionalnego we wszystkich dyscyplinach sportów lotniczych wg systemu ocen podanego w pkt. 4.
2.3. Ocenie podlega działalność sportowa prowadzona w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku.
3. ORGANIZATORZY
3.1. Organizatorami oceny działalności sekcji aeroklubów regionalnych w poszczególnych dyscyplinach sportów lotniczych są komisje specjalnościowe Zarządu Aeroklubu Polskiego.
3.2. Organizatorem oceny działalności sportowej aeroklubów regionalnych, łącznie we wszystkich dyscyplinach sportów lotniczych jest Zarząd Aeroklubu Polskiego.
3.3. Wyniki oblicza Dział Szkolenia i Sportu w Biurze Zarządu Aeroklubu Polskiego.

4. SYSTEM OCEN
4.1. Ocena działalności sportowej aeroklubów regionalnych w poszczególnych dyscyplinach sportów lotniczych będzie prowadzona wg regulaminu zamieszczonego w załączniku 1.
4.2. Regulamin współzawodnictwa sekcji modelarskich aeroklubów regionalnych podany został w załączniku nr 2.
4.3. Regulamin współzawodnictwa aeroklubów regionalnych w popularyzacji sportów lotniczych podany został w załączniku nr 3.
4.4. Łączna ocena działalności sportowej aeroklubu regionalnego łącznie we wszystkich dyscyplinach lotniczych prowadzona będzie w oparciu o sumę punktów uzyskanych za miejsca zajęte przez poszczególne sekcje specjalnościowe aeroklubu regionalnego zgodnie z poniższą tabelą.

Miejsce1234567891011121314151617181920212223242526
Punkty10090807066646260585654525048464442403836343230292827

Miejsce2728293031323334353637383940414243444546474849505152
Punkty2625242322212019181716151413121110987654321

Zwycięzcą zostaje ten aeroklub, który uzyska największą liczbę punktów, łącznie przez wszystkie sekcje specjalnościowe poszczególnych dyscyplin sportów lotniczych.

5. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I NAGRODY
5.1. Wyniki współzawodnictwa sportowego aeroklubów regionalnych łącznie we wszystkich dyscyplinach sportów lotniczych ogłaszane będą w pierwszym kwartale następnego roku np. na naradzie dyrektorów aeroklubów regionalnych przez Biuro Zarządu Aeroklubu Polskiego.
5.2. Zwycięski aeroklub regionalny otrzymuje Puchar Przechodni Prezesa Aeroklubu Polskiego.
Aerokluby za zajęcie 1, 2, 3, 4, 5 i 6 miejsca otrzymują dyplomy Aeroklubu Polskiego.
Zarząd Aeroklubu Polskiego, w miarę posiadanych możliwości, może przyznać nagrody finansowe za 1, 2 i 3 miejsca.